Magazyn

Program daje możliwość prowadzenia wielu magazynów, wystawiania wszystkich typów dokumentów przychodowych i rozchodowych, zarządzania zapasami: kontrola zalegania towarów i terminu przydatności, ostrzeganie o wyczerpaniu lub nadmiernych zapasach, parametryzacja towarów, obsługa kodów kreskowych, możliwość prowadzenia prostej produkcji. Dodatkowo automatycznie mogą być generowane zamówienia i uzupełniane stany magazynowe na podstawie wykonanej przez system analizy towarów.

Tryb magazynowy i bezmagazynowy

W systemie można pracować na dwa sposoby: w trybie magazynowym lub w trybie bezmagazynowym, który pozwala na wystawianie dokumentów sprzedażowych, nie generując konsekwencji magazynowych, np. sprzedaż usług lub towarów, których jeszcze nie mamy na stanie. Pracując w trybie magazynowym wystawienie faktury skutkuje automatycznym powstaniem dokumentu WZ. Przy pracy wielu użytkowników na raz, podczas generowania faktury każda pozycja jaka pojawia się na dokumencie jest automatycznie rezerwowana w magazynie.

Cechy artykułów - "rozmiarówka"

Program umożliwia definiowanie wielu dowolnych cech artykułów. Pozwala określać dowolne rodzaje cech (nie tylko rozmiar, ale np: kolor, gęstość, rodzaj wykończenia, itp.). Można nadać wiele rodzajów cech dla jednego artykułu, powstaje wówczas wielowymiarowa matryca. System dopuszcza przypisanie do jednego artykułu aż pięciu rodzajów atrybutów.

Kluczowe możliwości:


→   obsługa wielu magazynów,
→   możliwość przypisania każdego magazynu do niezależnej filii przedsiębiorstwa,
→   pełna kontrola składowania towaru w poszczególnych lokalizacjach,
→   podział towaru na rozmiary,
→   kontrola zalegania towaru oraz terminu przydatności,
→   ostrzeganie o wyczerpaniu lub o nadmiernych zapasach,
→   korekta stanu magazynu za pomocą remanentu,
→   ewidencja przychodów i rozchodów magazynowych.
→   możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku,
→   pełna obsługa dokumentów magazynowych,
→   prosty i zautomatyzowany proces wystawiania dokumentów,
→   korekta stanu magazynu za pomocą remanentu oraz korekty remanentu,
→   ewidencja przychodów i rozchodów magazynowych realizowana w postaci dokumentów: PZ, WZ, przemieszczeń towarów między magazynami: MMP, MMR; przesunięć wewnętrznych: PW, RW oraz korekt magazynu,
→    możliwość wprowadzenia towaru do magazynu na podstawie dokumentu PZ bez podania numeru faktury zakupu, która może być uzupełniona później,
→    możliwość wydania towaru na podstawie wystawionego dokumentu WZ bez podania numeru Faktury VAT, która może być uzupełniona później,
→   kojarzenie dokumentów WZ z fakturami podczas wystawiania dokumentu sprzedaży,
→    pełna ewidencja stanów magazynowych (rozliczanie ilościowo-wartościowe towarów),
→    kontrola zalegania towaru oraz terminu przydatności towaru,
→   ostrzeganie o wyczerpaniu zapasów,
→    możliwość kontroli przepływu towarów w ujęciu chronologicznym,
→    ostrzeganie o przekroczeniu zapasów minimalnych oraz maksymalnych w magazynie,
→    niezależna od magazynu kasa i oferta handlowa (ceny sprzedaży),
→    możliwość szybkiego wyboru kontrahenta według nazwy skróconej, numeru NIP lub kodu kreskowego,
→    możliwość wyboru metody rozliczania towarów w magazynach: FIFO, LIFO, według wskazanej dostawy oraz z dowolnej lokalizacji,
→    możliwość dostosowania wyglądu wyświetlanych tabel do potrzeb użytkownika (ukrywanie kolumn, zamiana kolumn miejscami, wyróżnianie kolumn poprzez przesuwanie ich w specjalne stałe miejsce, sortowanie, grupowanie, sumy wartości kolumn, sumy pośrednie). Zapamiętywanie ustawień dla użytkownika.
→    proste i szybkie wyszukiwanie informacji poprzez różnego rodzaju filtry i ustawienia w programie,
→    grupowanie danych wg nagłówka wybranych kolumn,
→    współpraca z czytnikami kodów i kolektorami danych,
→    eksport danych do pliku tekstowego oraz pliku XML.
→    tworzenie automatycznych wzorców księgowań oraz rozksięgowanie dokumentów,
→    możliwość prowadzenia elastycznej polityki cenowo-rabatowej.

Serwis RAKSSQL

Zaufali nam:

Copyright © 2018 Prestige Group